Farmandprisen og Statoil – igjen.

For ganske nøyaktig 2 1/2 år siden skrev jeg om Farmandprisen beste nettsted som ble tildelt blant annet Statoil for deres nettløsning. Nå har Farmand igjen delt ut den ordinære Farmandprisen (beste årsrapport) og en av prisene går altså igjen til Statoil. Det er konsulentselskapet Bouvet som står bak løsningen.

Det som er trist å se er at hverken Farmand eller Statoil ser ut til å ha lært noe som helst siden jeg skrev om dette første gang. Løsningen er for det aller meste helt utilgjengelig for de som ikke bruker mus til å navigere, og inneholder stort sett samme type feil som forrige gang jeg skrev om det. Dette til tross for at representanter for Farmand har vært informert om problemene, og har lovet å ta tak i det.

Det er synd at en så profilert bedrift som Statoil ikke stiller krav til universell utforming fra sine leverandører, og det er enda mer synd at Farmand deler ut priser til nettløsninger som ikke har tatt innover seg hvor viktig universell utforming er for svært mange.

Hva skal få dem til å lære?

Reklamer

SV bryter alle løfter

Som ventet er det flere partier som nå lanserer ulike kampanjer i forbindelse med valget. SV er neste parti ut med «SV Norge rundt«. Akkurat som Arbeiderpartiets kampanje er også denne laget 100% i utilgjengelig Flash, og den har akkurat de samme problemene:

 • Tekst er ikke tilgjengelig for skjermleser
 • Elementer mangler alt-tekst
 • Navigasjon uten mus er umulig
 • Ingen mulighet til å endre skriftstørrelse (bruker ikke standard løsninger)
 • Ingen mulighet til å endre kontraster og farger
 • Video er ikke tekstet for døve og hørselshemmede
 • Bakgrunnslyd som ikke kan slås av

I tillegg kreves det Facebook-innlogging for å utføre noe som helst i kampanjen.

Audun Lysbakken er en av deltakerne i kampanjen. Han er også statsråd i Barne-, Likestillings- og Integreringsdepartementet og dermed ansvarlig for Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som han selv er med å bryte.

SV er kanskje det partiet som er tydeligst når de snakker om at vi må få slutt på diskriminering og at vi må gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Derfor er det utrolig trist å se at de svikter totalt nok en gang når det kommer til stykket. De lovet skjerping i 2009 og nå ser vi igjen at de løftene ikke er verd noen ting som helst.

Stryk til Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken og resten av SV.

Valgkamp og brutte løfter

Det er nå ganske nøyaktig to år siden jeg begynte å skrive om tilgjengelighet for funksjonshemmede her. Anledningen var de politiske partienes nettsider i forbindelse med valget, hvor det viste seg at ingen av dem fulgte opp de lovene de selv hadde vært med å vedta. Alle partier lovet bot og bedring men det ser ikke ut til at det var noen grunn til å stole på det (surprise).

Nå har for eksempel Arbeiderpartiet lansert kampanjen Til deg hvor du kan registrere deg for å få besøk av selveste Jens Stoltenberg. Problemet er at kampanjesiden er laget 100% i utilgjengelig Flash. Kampanjesiden er laget av Apt som har lang tradisjon for å lage løsninger som ikke er tilgjengelige for alle.

Problemene med denne kampanjen er de vanlige med slike Flash-baserte løsninger:

 • Tekst er ikke tilgjengelig for skjermleser
 • Elementer mangler alt-tekst
 • Navigasjon uten mus er vanskelig (ser ikke hva som har fokus)
 • Ingen mulighet til å endre skriftstørrelse (bruker ikke standard løsninger)
 • Ingen mulighet til å endre kontraster og farger
 • Video er ikke tekstet for døve og hørselshemmede

Konklusjon:

Denne kampanjen står til stryk, både for Arbeiderpartiet og Apt.

«Melvær & Lien – Vi står på trygg grunn» – utenfor loven

Når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming er det, dessverre, mye kunnskap som mangler i web-bransjen. Heldigvis finnes det flere firmaer som har flinke, engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Firmaer som har skjønt at tilgjengelighet for alle er både god butikk og god filosofi.

Et firma som ikke har skjønt dette er Melvær & Lien. De produserer stadig utilgjengelige kampanjer for ulike kunder og jeg har vært i diskusjon med flere ansatte mange ganger. Svarene fra dem er stort sett flåsete og de bekrefter at de ikke bryr seg om at vi har en diskriminerings- og tilgjengeligshetslov som sier at nettet skal være tilgjengelig for alle. Senest i dag spurte jeg en av deres ansatte hvorfor de fortsatte å lage utilgjengelige sider, til tross for at problemene var påpekt mange ganger. Svaret fra Dag Terje Solvang var:

Ja – vi står på trygg grunn. Enn om du ikke blir enig med oss i det valget! (…) om du mener vi bryter norsk lov kan du jo ringe politiet.

Til orientering: Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet eller DIFI som håndterer brudd på Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

For dere som nå er ute og ser etter en ny leverandør til deres webprosjekt: Styr unna Melvær & Lien. De har gjentatte ganger vist at de ikke bryr seg om hva loven sier om tilgjengelighet for alle, og de bekrefter igjen og igjen at de synes det er helt greit. Det er du som eier av et nettsted som er ansvarlig for at loven blir fulgt og det er din lommebok det går utover når du må gjøre jobben på nytt på grunn av en kunnskapsløs leverandør. La Melvær & Lien få merke på lommeboka at du ikke synes det er greit.

VG+ for iPad – Ikke godt nok

iPad har kommet til landet for fullt og flere av de store dagsavisene arbeider med egne app-løsninger for denne platformen. VG har holdt på med forberedelser en god stund og lanserte i dag VG+.

VG+ skal være et «nytt produkt som bringer deg nyhetene på en ny måte«, og ikke en kopi av nettavisen vg.no. Selve innholdet skal jeg la ligge i denne omgang. I steden skal jeg konsentrere meg om det denne bloggen vanligvis handler om, nemlig tilgjengelighet for alle brukere.

iPad har, med rette, blitt hyllet av blinde, svaksynte og bevegelseshemmede fordi den har innebygget støtteverktøy (taleopplesing) som fungerer helt automatisk og fordi navigasjon er vesentlig enklere enn når man bruker mus på en vanlig pc. Det finnes foreløpig (så vidt jeg har brakt på det rene) ikke noen app med norsk tale men dette vil forhåpentlig komme rimelig snart.

For meg blir da spørsmålene: Hvordan fungerer VG+ med de innebygde tilgjengelighetsfunksjonene? Er navigasjonen konsistent og forutsigelig?

Det er to tilgjengelighetsfunksjoner som er innebygget i iPad og som skal fungere på tvers av hele systemet og app-ene. Det er talesyntese som endrer noe på navigasjonen (du må dobbelt-«klikke» for å starte en app) og som leser opp all tekst, navn på knapper, skjemafelter etc. Det er også en mulighet for å slå på zoom slik at man kan trykke to ganger med tre fingre for å øke til dobbelt størrelse på det skjermbildet du ser.

Talesyntesen fungerer svært godt i en del programmer men i VG+ fungerer den dårlig:

 • Mye tekst er lagret som bilder og blir ikke fanget opp av talesyntesen
 • Tekst i flere artikler fanges ikke opp av talesyntesen
 • Ingen alternativ tekst for bilder og andre innebygde elementer
 • Enkelte knapper er ikke navngitt så det er umulig å vite hva som skjer om man trykker på dem
 • Flere av knappene fungerer ikke når talesyntesen er slått på så jeg måtte ofte slå av talesyntesen, navigere meg videre og så slå på talesyntese igjen
 • Navigasjonen nederst på siden fungerer ikke når talesyntese er slått på

Zoom-funksjonen er nyttig når det ikke er lagt inn mulighet for pinch for å øke størrelsen på skrift etc. Pinch (dra med to fingre i hver sin retning for å endre størrelsen) fungerer ikke i VG+. Det er lagt inn mulighet for å øke skriftstørrelsen men den har svært små trinn og alt for begrenset skala. Om man bruker zoom i tillegg blir skriften uklar (som å bruke digital zoom på et kamera).

Navigasjonen forøvrig er lite konsekvent. Det finnes ingen tilbake-til-der-jeg-var-knapp (du må «rykke tilbake til start», bla til neste eller forrige artikkel eller gå til toppen av en seksjon ved hjelp av navigasjonsfeltet nederst. Det er også lagt opp til at man kan scrolle på førstesiden men at man må bla, side for side, i artiklene.

Ellers: Det er lagt inn en del videoer og de fleste mangler teksting for døve og hørselshemmede. Video-funksjonen er dessuten ganske buggy og jeg måtte flere ganger restarte app-en for å få video til å vises riktig.

Konklusjon: VG+ sine utviklere ser ikke ut til å ha tatt hensyn til noe av tilgjengelighetsfunksjonaliteten som er innebygget i iPad. Det er synd for de mange som vil ha enormt utbytte av et slikt produkt. Men det er først og fremst synd for VG som på denne måten sier nei takk til veldig mange potensielle kunder. Og det har dere vel ikke råd til?

Les også vurderingene til Eirik Urke og Helge Øgrim.

En for alle – alle for en. Nesten.

«En for alle, alle for en» er ny kampanje fra UNICEF. Kampanjen er rettet mot lærere og elever og skal være «et digitalt verktøy som bidrar til å skape innhold i den eksisterende fadderordningen og øke elevenes sosiale kompetanse». Den skal «inspirere elevene til å være deltakende, omsorgsfulle og støttende ovenfor medelever» som et ledd i forebyggende arbeid mot mobbing.

Dette er vel og bra. Fadderordningen i skolen har mye godt for seg og det vil alltid være nyttig med verktøy som får den til å fungere bedre. Problemet er at UNICEF har glemt at det finnes noen tusen funksjonshemmede elever og foresatte her i landet. Kampanjesidene er utformet på en slik måte at mange av disse ikke får tilgang til dem og dermed nok en gang blir utestengt fra aktiviteter som alle andre kan delta i. Kampanjen kan dermed, ironisk nok, bidra til det motsatte av det intensjonen er. De funksjonshemmede blir de som må ha hjelp, ikke de som kan delta ut fra egne premisser og forutsetninger.

Problemene er de vanlige:

 • Bruk av utilgjengelige Flash-løsninger
 • Tekst er lagret som grafikk og ikke tilgjengelig for støtteverktøy
 • Feil bruk av frames
 • Ikke teksting av video
 • Navigasjon vanskelig uten mus, elementer plukkes ikke opp ved tastaturnavigasjon
 • Dårlig eller manglende alt-tekst for bilder og objekter

UNICEF ble varslet om problemene for over en uke siden men foreløpig er det ikke noen tegn til bedring. Jeg har ved flere anledninger etterlyst når det vil bli fikset men så langt uten konkret svar.

Det er alltid ille når noen barn blir unødvendig utestengt fra arenaer hvor alle andre kan delta. Det er ekstra ille når det skjer i regi av organisasjoner som bør vite bedre og hvor formålet er å forebygge mobbing og utestenging.

Du bestemmer – Utfrysing i statlig regi

Mobbing er et alvorlig problem for dem som rammes. Derfor lanserer nå Teknologirådet, Senter for IKT i utdanningen, Datatilsynet, Medietilsynet og Utdanningsdirektoratet en kampanje mot digital mobbing på «Du bestemmer«. Kampanjen er en del av et undervisningsopplegg, spesielt rettet mot ungdomsskolen.

Mobbing handler om mange ulike ting. Alt fra ufin ordbruk og fysiske angrep, til «utfrysing, spydige bildekommentar og falske profiler» som det står i Teknologirådets omtale av kampanjen. Særlig dette med utfrysing er viktig. Mange funksjonshemmede opplever hver dag at de ikke har samme mulighet som andre til å delta i det daglige samfunnslivet. I tillegg opplever mange utfrysing i sosiale sammenhenger ved at de ikke blir inkludert.

Derfor er det ubegripelig at denne kampanjen er laget på en måte som ekskluderer og fryser ut mange tusen funksjonshemmede elever, lærere og foresatte. Kampanjen er nemlig laget i Flash, som i og for seg kan lages tilgjengelig hvis de som produserer den vet hva de driver med, og hvis de som bestiller er bevisste på hvilke krav de skal stille. Her har man imidlertid bommet begge steder. De som har bestilt har vært bevisstløse og de som har produsert har vært kunnskapsløse.

Problemene med kampanjesidene er:

 • Video uten teksting – ubrukelig for døve og hørselshemmede
 • Tekst ikke tilgjengelig for skjermleser – ubrukelig for blinde og svaksynte
 • Navigasjon ikke mulig uten mus – ubrukelig for mange bevegelseshemmede og blinde/svaksynte
 • Ikke mulig å endre farger, fonter, kontraster – ubrukelig for svaksynte og fargeblinde
 • Svært mange beveglige og forstyrrende elementer – ubrukelig for kognitivt funksjonshemmede (dyslektikere, ADHD etc.)
 • Følger ikke standard oppsett for navigasjon (fram, tilbake etc.)

Jeg fikk mulighet til å ta en kikk på kampanjen for drøyt to uker siden, før den ble lansert, og henvendte meg da til prosjektlederen i Teknologirådet for å si fra om problemene og be dem omarbeide  kampanjen slik at ikke disse institusjonene bidro til å fryse ut mange tusen brukere. At de ikke bidro til å gjøre nettopp det de har laget kampanje mot. Svaret fra prosjektleder Kari Laumann var, blant annet:

På mobbing.dubestemmer.no er den en del tekniske funksjoner som muligens blir vanskelig å tilrettelegge, men vi skal se på om det lar seg gjøre. Vi ønsker at alle skal ha tilgang.

De skulle se på det, men gjorde ingenting. De ønsket at alle skal ha tilgang, men gjorde ikke noe for å få det til. Dette er utfrysing i statlig regi, fra aktører som må og skal vite bedre. Når statlige etater bevisst fryser ut sine borgere i en kampanje mot utfrysing er det vanskelig å finne ord.Denne kampanjen bør straks avbrytes og lanseres først når de ikke jobber stikk i strid med deres egne intensjoner og «ønsker».