Valgflesk for de utvalgte

NB. Oppdatert 9. august. Se slutten av innlegget.

I disse dager rulles partienes valgkampmaskineri i gang for alvor. Nettet har blitt en viktig kampanjekanal for partiene og de bruker stadig mer oppfinnsomme løsninger for å nå fram til velgerne. Det er flere gode ideer og særlig venstresiden har prøvd ut spennende løsninger med interaktivitet for velgerne, som for eksempel «Opp av sofaen» fra SV og «Viktig for deg» fra Arbeiderpartiet. Flere av de andre partiene har også lansert egne sider og domener med innhold kun rettet mot valget.

I går tok jeg for meg SV sin «Opp av sofaen»-kampanje her i bloggen. Det viser seg at den er ubrukelig for alle synshemmede, hørselshemmede og de som ikke kan navigere enkelt på web-en med mus eller liknende verktøy. For rettferdighetens skyld tok jeg en tur innom de andre partienes nettsider og kampanjer også og det jeg så var svært nedslående. Ingen av partiene har nettsider som er universelt utformet slik at de kan nås av alle, uansett funksjonsnedsettelser! Det er tilløp til enkelte gode forsøk (Senterpartiet har mulighet for valg av ulike fargekontraster, FrP og SV med for lydavspilling som jeg ikke har fått til å fungere, KrF med mulighet for valg av ulike skriftstørrelser) men totalt sett er signalet at hvis du er funksjonshemmet på noen av disse områdene er du ikke viktig nok til at partiene vil gjøre nettsidene sine og budskapet sitt tilgjengelig for deg. Vi snakker om flere hundre tusen velgere her og jeg skjønner ikke helt at partiene tør gjøre en så dårlig jobb med dette.

Tilgjengelighet og universell utforming handler om at tjenester og informasjon skal utformes på en slik måte at de er tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå der det er mulig, og at det skal lages spesialløsninger der universell utforming ikke er tilstrekkelig.  Hovedtanken med dette er to-delt: For det første skal det hindre diskriminering av funksjonshemmede og for det andre skal det sørge for at alle har tilgang til alle tjenester i alle faser av livet. Universell utforming er altså noe som alle nyter godt av før eller siden.

 Stortinget vedtok i 2008 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og der står det blant annet i § 4:

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Loven inneholder også krav til når ulike virksomheter skal sørge for at deres tjenester er universelt utformet og tilgjengelig for alle.

Hva finner vi så når vi går inn og besøker de ulike partienes nettsider? Listen er dessverre lang:

 • Utstrakt bruk av Flash som ikke er universelt utformet og tilgjengelig for brukere som har støtteprogrammer (skjermlesere etc) eller som navigerer ved bruk av tastatur eller andre spesialløsninger
 • Liten eller ingen mulighet til å velge ulike skriftstørrelser og designfarger
 • Ikke mulighet for å lytte til teksten (unntak for FrP og SV men jeg har ikke fått deres løsninger til å fungere  Edit: de fungerer nå. Det kan ha vært tilfeldigheter).
 • Ikke alternativ tekst for bilder (slik at blinde og svaksynte kan få informasjon om hva det er bilde av)
 • Tekst lagret som bilder (og uten alternativ tekst) slik at teksten ikke er tilgjengelig for leselist eller skjermleser
 • Knapper med tekst lagret som bilder (og uten alternativ tekst). Umulig å navigere med for blinde og svaksynte
 • Ikke teksting av videoer for hørselshemmede
 • Ingen bruk av tegnspråk
 • Lydfiler er ikke tilgjengelig som tekst
 • Svært dårlige navigasjonsmuligheter for de som navigerer på sidene uten bruk av mus
 • Elementer på sidene er ikke organisert i en fornuftig og intuitiv rekkefølge
 • Nedlastbare dokumenter i PDF-format som ikke er gjort tilgjengelige for støtteprogrammer

Det er, som tidligere nevnt, tilløp til noen få spede forsøk på noen av områdene fra noen av partiene men totalt sett har ingen av partiene tatt loven der har vedtatt inn over seg i det hele tatt. Jeg vil nødig henge ut enkelte partier men de to nevnte kampanjene fra Arbeiderpartiet og SV er dessverre i en negativ særstilling. Det er pinlig for partier med slagord som «Alle skal med» og «Ulike mennesker – like muligheter».

Løsningene på dette er svært enkle: De som utformer nettsider må sette seg inn i de retningslinjene og mulighetene som finnes og partiene må forlange at de som leverer løsningene utformer nettsidene i henhold til retningslinjene. Kompetansen finnes, kunnskapen finnes, teknologien finnes. Bevisstheten finnes åpenbart ikke. Det skal vi ikke godta. Det er en drøy måned igjen til valget vi skal kreve at «Alle skal få sjansen til å være med» og at «Ulike mennesker skal få like muligheter». Ikke glem at neste gang kan det være deg det gjelder.

Oppdatering:

FrP har nå gjort store endringer på sine sider. De har blant annet lagt inn kontrastvalg, mulighet for å velge skriftstørrelse og lyden fungerer fint (det kan ha vært tilfeldig at de ikke fungerte da jeg testet første gang). Fortsatt noe som gjenstår (elementer som ikke plukkes opp når man navigerer med tastatur, intetsigende alternativ tekst for bilder, noe flash hvor tekst ikke plukkes opp av skjermleser, skriftstørrelse kan ikke endres på forsiden med knappene, pdf-filer som ikke er 100% tilgjengelige etc.) men alt i alt har de skjerpet seg betydelig. Og det beste av alt: Ingen unnskyldninger, ingen bortforklaringer, de har bare fikset det. Sånn skal det være!

Også SV har re-designet sine ordinære sider og gjort noen endringer, blant annet med bedre navigering med tastatur og litt generell opprydding (alternativ tekst for bilder etc.). De har også liggende ute lydfiler av sentrale dokumenter noe som er veldig positiv. Dessverre er de litt godt bortgjemt men de arbeider videre med sidene sine. Bra!

Reklamer

16 tanker om “Valgflesk for de utvalgte

 1. Petter

  Så bra at noen gidder å bry seg med brukervennlighet for alle. Eugenie har kanskje også noen meninger om temaet.

  Lenker til nettstedene du skriver om samt tips til dem om temaet kan kanskje hjelpe enda mer med å gjøre dem oppmerksomme på problemstillingen.

  Ang KrF og skriftstørrelse: etter min mening uvesentlig. Ctrl og + eller – ordner opp i ihvertfall IE og Firefox.

  Svar
 2. Fredrik E. Nilsen Innleggsforfatter

  Hei Petter og takk for kommentar.

  Dessverre er det alt for få som bryr seg. Jeg har arbeidet med dette i flere år og alt for mange er dessverre totalt bevisstløse, både de som bestiller og de som utvikler.

  Jeg har tipset FFO (uten reaksjon foreløpig) samt gjennom Twitter. SV har reagert og sier de jobber med saken. Dessverre er det vanskelig å få spredt ordet og folk flest bare overser problematikken («slutt å mase om det» er en vanlig reaksjon på Twitter). Hvis du har tips så bare kom med dem.

  Jeg tar gjerne en prat med de ulike partiene om de våkner og tar kontakt men jeg sitter nødig hjemme og jobber gratis i mange timer for en jobb de burde betalt byrået sitt for. 🙂

  Angående skriftstørrelse er jeg delvis enig med deg. De skal ha for forsøket i hvertfall og det er mange (særlig eldre) som ikke er klar over Ctrl+ og -.

  Svar
  1. Fredrik E. Nilsen Innleggsforfatter

   http://valgprat.no ser bra ut. Navigering fungerer fint men kunne vært tydeligere hvor fokus er når man navigerer med tastatur. Et par steder det mangler alternativ tekst men de er ikke viktige for siden. Kunne vært innstillinger for lyd/kontrast/skriftstørrelse. Den validerer på et par av de enkle verktøyene på web. Har ikke fått testet i Lynx ennå, skal ta det senere.

   Svar
  1. Fredrik E. Nilsen Innleggsforfatter

   Ja, de har vært gode på mange områder faktisk. Også Adobe har vært det men alt for få benytter mulighetene som finnes i programmene deres (særlig Flash og Acrobat som er aktuelle).

   En av toppsjefene i Microsoft er døv faktisk. Mailet litt med han for noen år siden i forbindelse med et prosjekt.

   Takker for linker, sikkert mange som har interesse og nytte av dem.

   Svar
  1. Fredrik E. Nilsen Innleggsforfatter

   Det var veldig gøy å se. Har måttet hale og dra litt i partiene men nå begynner det å bli reaksjoner. Kommer til å publisere en oppdatering i begynnelsen av uken med tilbakemeldinger fra alle partiene som svarer.

   Og jeg liker ikke å måtte innrømme det men FrP har vært den mest positive overraskelsen så langt.

   Svar
 3. movale

  Dette var et utrolig bra intitativ! Et veldig viktig tema.

  Jeg selv har savnet veldig bruk av tekst på videoer som legges ut. I USA/Storbrittania er det mange som legger ut subtitles (for hørselshemmede) på videoer, f.eks. på youtube mv.

  Har du testet om partiene har brukt dette i sine videoer? Jeg registrere jo at de fleste har vært ivrige på å legge ut videoer(med poltisk budskap, overføringer fra landsmøter m.m.) og reklamesnutter. Jeg har ikke sett noen av partienes videoer med tekst. Har du/dere? Er dette noe som er et krav?

  Svar
 4. Fredrik E. Nilsen Innleggsforfatter

  Takk for det, hyggelig å høre.

  Ingen av partiene bruker teksting så langt dessverre. Jeg har tatt det opp med dem men tviler på at det blir gjort noe med det i denne omgang.

  Det er ikke noe krav foreløpig men det kan være grunn til å tro at det går innenfor §11 i den nye likestillings- og diskrimineringsloven når den gjelder fra 1. juli 2011. Det er imidlertid sterkt anbefalt uansett. Det er til nytte for svært mange.

  Det kommer straks et nytt innlegg om alle partienes reaksjoner på mine funn og litt flere kommentarer.

  Svar
  1. movale

   Det blir spennende å se hva de legger inn i forskriften mht universell utforming av IKT.

   Vi får håpe at de tar til fornuften. Med tanke på valgkampen vet vi jo av erfaring at eldre og innvandrere som skal lære norsk har stor nytte av tekst. Det er ikke bare hørselshemmede!

   Jeg tror kanskje tekst vil nå ut til flere enn tegnspråk (selv om det beste er begge deler).

   Tror det blir viktig å finne tekniske løsninger for å gjøre det enkelt, ellers blir det ikke gjort. Jeg har selv lett etter gode løsninger til min egen blogg uten å lykkes! Her er det åpenbart mye å hente.

   Gleder meg til nytt innlegg fra deg!

   Svar
   1. Fredrik E. Nilsen Innleggsforfatter

    Ja, det blir spennende. Har vært i kontakt med DIFI som har ansvaret for å utarbeide forskriften. Arbeidet er i hvertfall i gang.

    Som du sier er det mange som har nytte av teksting, og mange som har nytte av tilgjengelighet generelt. Ikke bare de åpenbart funksjonshemmede.

    Jeg kjenner ikke selv til enkle løsninger i forhold til teksting men det bør ikke være for vanskelig å få til. Problemet er, som en politiker sa til meg, at «det har vi jammen ikke tenkt på».

    Ellers er jeg også enig med deg i at det bør bli mye mer bruk av tegnspråk knyttet til offentlig informasjon. Noe av problemet her er at det er tidkrevende og noe mer kostbart men det er en investering som raskt betaler seg tilbake.

    Takk for hyggelige kommentarer og innspill!

 5. Tilbaketråkk: Fredrik E. Nilsens Blogg

 6. Tilbaketråkk: Valgflesk for de utvalgte? | SAFO

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s