Partiene svarer om tilgjengelighet på nett

I forrige uke undersøkte jeg de ulike partienes nettsider i forbindelse med valget og konkluderte med at de i stor grad var lite tilgjengelige for funksjonshemmede. Nå har jeg hentet inn svar og reaksjoner fra alle partiene og det de sier er omtrent som forventet:

 • Det er for dyrt
 • Det er for vanskelig
 • Det tar for mye tid
 • Det hadde vi ikke tenkt på og det skal vi huske på til neste gang

I tillegg kommer de typiske politikersvarene med alle deres gode ønsker og intensjoner. Her er virkeligheten:

 • Nei, det er ikke for dyrt. Det er ikke mye dyrere å lage tilgjengelige løsninger. Det er dyrt å reparere utilgjengelige løsninger etterpå.
 • Nei, det er ikke for vanskelig. Teknologien er der, standarder er der, testverktøy er der. Det krever at man er bevisst når man bestiller og har kunnskap når man utvikler.
 • Nei, det tar ikke for mye tid. Det tar litt ekstra tid når man tester fordi man må involvere brukere med ulike funksjonshemminger men med god planlegging og bevissthet er dette stort sett uproblematisk.

Det største problemet er at man ikke er bevisst når man bestiller og ikke stiller krav til de som skal utarbeide og levere løsningen. Ikke så sjelden handler det også om ren slurv fra leverandørens side. Dette er akkurat som med tilgjengelighet i samfunnet forøvrig: Det blir dyrt, vanskelig og tidkrevende når man må rive gamle løsninger og bygge på nytt. Det er ikke dyrt, vanskelig eller tidkrevende om man tenker tilgjengelighet fra første stund, stiller krav og har kunnskap.

Dessuten: Det er partienes egne representanter på stortinget som har vedtatt den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Da bør partiene deres følge opp dette i praksis. De bør vite hva loven krever og de bør være blant de første til å oppfylle lovens krav, selv om den aktuelle paragrafen (§ 11) ikke trår i kraft før 2011.

Gammelt nytt

At partienes nettsider er lite tilgjengelige for funksjonshemmede er ikke nytt for partiene. Delta-senteret har gjort tester av partienes nettsider ved de siste valgene og de har påpekt akkurat de samme tingene hver gang. I samarbeid med DIFI har de gjort en grundig og detaljert gjennomgang også i forbindelse med årets valg og de rapporterer akkurat samme funn som meg. Denne rapporten ble publisert i begynnelsen av juli og distribuert til alle partiene. Det skapte litt overskrifter i noen nettaviser, uten at jeg fikk det med meg på grunn av ferie. Hele rapporten kan lastes ned hos Helsedirektoratet.

Partienes svar

Flere av partiene skryter av sine gode resultater men det er det etter min mening liten grunn til. Ingen av partiene scorer høyere enn 66% på tilgjengelighet i rapporten til Delta-senteret/DIFI (da er ikke de utilgjengelige kampanjesidene regnet med) og kun tre av partiene har tydelig forbedring fra valget i 2007. Det betyr rett og slett at hverken partier eller leverandører har gjort jobben sin godt nok. Flere av partiene skriver at de holder på med forbedringer på sine sider og jeg kommer til å følge opp det om et par uker.

Hva mener dere skal til? Hvordan skal organisasjonene jobbe for å sørge for at partiene får mulighet til å gjør jobben bedre? Hva kan bransjen bidra med? Hvordan skal vi få frem de gode og tilgjengelige løsningene? Hvordan kan vi sammen sørge for at ved valget i 2011 har alle tilgang til samme informasjon og kommunikasjonsmuligheter, uansett funksjonshemming?

Her er alle partienes offisielle svar:

 • Arbeiderpartiet:

Arbeiderpartiet.no ble i sommer testet av Helsedirektoratet for tilgjengelighet. Vi tok umiddelbart kontakt med dem og spurte etter hele evalueringen. Vi har ikke tatt nok hensyn til tilgjengelighet i arbeidet med nettsidene, men går nå systematisk og grundig til verks for å bli bedre på tilgjengelighet etter Helsedirektoratets anbefalinger.

 • Fremskrittspartiet:

Generelt har vi fått en gjennomgang av partiets sider av Deltasenteret i Helsedirektoratet. Rapporten kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no Under utviklingen benyttet vi Helsedirektoratets publikasjoner som grunnlag for utarbeidelsen av sidene. Vi fikk akseptabel score her, men jobber i disse dager for å utbedre flere av tingene som ble påpeket i denne. Dette gjelder blant noe feil bruk av H-tags, tabindex, alternativ tekst med mer.

De har også gitt en detaljert gjennomgang av alle punktene jeg tok opp i forrige innlegg og kommet med merknader til hvert enkelt punkt. Bra!

 • Høyre:

Når store deler av samfunnet er rettet mot digitale løsninger bidrar dette til at konsekvensene ved å stå utenfor blir større, særlig gjelder dette eldre og funksjonshemmede. Det er derfor viktig en viktig problemstilling du reiser, og det er ingen tvil om at de politiske partier må bli flinkere på dette området.

Høyre vil ikke rekke å gjøre noen større endringer på hoyre.no nå før stortingsvalget 14. september, men vil ved neste oppgradering av nettstedet www.hoyre.no legge standard tilgjengelighetskrav til grunn i vår kravspesifikasjon når vi skal se på både publiseringsverktøyet og designet. Vi vil ha en ambisjon om å tilfredsstille alle standard tilgjengelighetskrav i løpet av 2010.

Det er viktig at krav til tilgjengelighet er hensyntatt i både design og publiseringsverktøy, og dermed er en integrert del av publiseringssytemet, og at det ikke er noe man manuelt må huske på fra gang til gang. Vi er stolte av at vi på alle undersider bak vår kampanjeforside har en funksjon som omformer all tekst til lyd for tunghørte. Tekststørrelse har vi ikke funksjon for å endre, men det er til gjengjeld en funksjon i de fleste moderne nettlesere.

Teksting av videoer anser vi foreløpig som for ressurskrevende. Til gjengjeld pleier vi alltid å presentere videoen sammen med en artikkel, og i artikkelteksten gjentar vi hovedbudskap i våre videoer. Opp mot stortingsvalget 2009 har vi satset stort på å bredde Høyres tilstedeværelse ut i de sosiale medier (Facebook, Twitter, Origo, Flickr og Youtube), for derigjennom å være mer tilgjengelig i de digitale rom.

 • Kristelig Folkeparti:

Vi er glade for at Helsedirektoratet og Direktoratet for forvaltning og IKT sier at KrFs nettsider er blant de best tilgjengelige på Stortinget, og at vi også har hatt en klar forbedring det siste året. Men vi kommer selvsagt til å arbeidere videre for å sikre best mulig tilgjengelighet for alle som bruker våre sider, noe som er naturlig for et parti som har universell utforming som en hjertesak.

 • Rødt:

Rødt ønsker å ha tilgjengelige nettsider. Tilgjengelighet er faktisk med i det mandatet jeg har som nettredaktør – jeg skal sørge for «oppdaterte, brukervennlig og tilgjengelige sider som viser fram Rødts politikk best mulig». Det er viktig for oss å kunne kommunisere best mulig med alle.

Det vi sannsynligvis konsentrerer oss om er:

 • mulighet til å velge ulike skriftstørrelser og designfarger
 • mulighet til å lytte til teksten (her er jeg litt usikker på hvilke løsninger som finnes)
 • alternativ tekst for bilder
 • navigasjonsmuligheter uten mus
 • Se på rekkefølgen av elementer

Det som ligger litt utenfor vår kontroll er teksting av videoer, videoer med tegnspråk, flash-filmer og pdf-dokumenter, hvor vi normalt ikke vet om dem før vi får dem i hendene. Vi skal ta opp tilgjengelighet innad i partiet for å prøve få en bedring med dette. Vi bruker ikke flash til navigasjon, og har heller ingen planer om å gjøre det.

Vi har alt snakket litt om dette med dugnadsgjengen som står for det tekniske. Jeg skal ha et møte med dem hvor vi skal legge en plan for å få dette på plass.

 • Senterpartiet:

Vi takker for innspillene fra deg. Vi er veldig klare på at nettsidene våre ikke inneholder alt det som du etterspør. For oss, med begrensede økonomiske ressurser, er det derfor et minimum vi har gjort med våre sider i forbindelse med valget. Men jeg skal ta vare på ditt innspill i forhold til utviklingen av våre nettsider.

 • Sosialistisk Venstreparti:

SV arbeider for en verden der alle mennesker har samme menneskeverd, rettigheter og frihet til å ta de viktigste valgene i sitt liv. Vi vil bekjempe alle former for diskriminering på bakgrunn av kjønn, hudfarge, etnisk tilhørighet, religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og status for øvrig.

SV gikk i bresjen for den nye Diskriminerings- og inkluderingsloven og har vært og vil fortsatt være pådriver i arbeidet for et universelt utformet samfunn. SV ser på dette arbeidet som en kamp for rettferdighet og frigjøring, hvor målet må være at ingen samfunnsskapte hindringer fører til diskriminering og ufrihet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i deres hverdag.

SV vil ha universell utforming som et grunnprinsipp i all samfunnsplanlegging, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne sikres lik rett til bolig, ferdsel, utdanning og deltakelse i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Mange nødvendige tiltak koster penger, og derfor må kravet om universell utforming av samfunnet følges opp med nok penger i tillegg til klare tidsfrister.

Dette gjelder også for SVs organisasjon og aktiviteter – inkludert våre nettsider. Vi forsøker å legge universell utforming i bunn slik at alle har lik mulighet til å ta del i SV uavhengig av funksjonsevne. Våre nettsider er under stadig utvikling, og vi gjør vårt beste for å ta i bruk teknologi som bidrar til at nettsidene blir stadig mer universelt utformet.

Noen teknologiske løsninger er veldig kostbare, og med begrensede midler har også SV utfordringer i forhold til å nå målet om at alt skal være universelt utformet. Vår kampanjeside, www.oppavsofaen.no, ville blitt for dyr for SV om den skulle vært universelt utformet. Vi skal allikevel ta en ny runde i forhold til universell utforming og se på mulige grep vi kan gjøre innenfor de rammene vi har.

Vi innser at vi ikke er helt i mål men har sterkt fokus på universell utforming og forsøker hele tiden å forbedre oss.

 • Venstre:

Venstre har for øyeblikket ingen planer om å endre på Liberal.no før valget. Liberal.no er tenkt å skulle bli en fast portal for debatt mellom Venstre, medlemer, sentrale politikere og andre som ikke er medlemer. Venstre kom godt ut av test om brukervennlighet. Vi prøver å begrense bruken av flash og har bevist ikke brukt det i dialogen på liberal.no

Siden siden skal bli en fast portal er vi interesert i hvordan den kan forbedres ved en senere anledning. 

Reklamer

7 tanker om “Partiene svarer om tilgjengelighet på nett

 1. Espen H R

  Bra at noen står på for de som har noen flere utfordringer i hverdagen enn andre!! Dette er kjempeviktig!

  Kjør på, og press politikerene opp langs veggen!

  Svar
 2. Geir S. Malmedal

  Hei! Jeg har som ansatt hos SV lyst å kommentere litt på ditt innlegg. Som dere ser av SVs svar over, så hever SV denne fanen høyt. Dette gjør vi i all samfunnsdebatt på dette området, og vi går i bresjen for dette i regjering.

  Ang http://www.sv.no. Vi bestreber oss på å være tilgjengelig for alle. Derfor har vi i år brukt betydelige ressurser på å få innleste lydfiler av alle våre skriftlige løpesedler. Vi har også innlest vårt arbeidsprogram slik at denne også kan lastes ned som lydfil.

  Vi har funksjonen for opplesning av all tekst på våre sider.
  Vi har også funksjonen for å gjøre tekst større på våre sider. Denne har dessverre falt ut etter en nylig omlegging av våre sider (som skulle gjøre sidene våre enklere og mer lesbare). Denne funksjonen skal gjøres tilgjengelig igjen snarest.

  Håper dette var litt «oppklarende». Så ønsker jeg absolutt at du fortsetter å sette politikerne til vegs. Det trenger alle partier.

  Godt valg!

  Svar
  1. Fredrik E. Nilsen Innleggsforfatter

   Hei Geir!

   Først og fremst: Takk for at du tar deg tid til å svare og komme med synspunkter og argumenter. Det setter jeg pris på.

   I forhold til http://www.sv.no har jeg allerede gitt dere skryt i en annen kommentar fordi dere har gjort forbedringer i det siste. Det at dere har spilt inn og lagt ut lydfiler er veldig bra! Det samme med funksjonalitet for opplesing og skalering.

   Fortsatt er det imidlertid mye som gjenstår: Ingen kontrastvalg, manglende alternativ tekst for bilder, navigering svært vanskelig (noen steder umulig) uten mus, lydfiler er gjemt bort (det hjelper ikke å spille dem inn om ingen finner dem). Og den pop-up-en med undersøkelse dere kjører nå om dagen er mareritt for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.

   Jeg ser også at dere har gjort litt forbedringer på http://www.oppavsofaen.no men fortsatt er den siden ubrukelig for blinde, svaksynte, bevegelseshemmede, døve og tunghørte. Det er ganske mange tusen velgere dere ikke når frem til på den måten.

   Som jeg har skrevet flere andre steder her: Dette handler ikke om ting som er teknisk umulige eller økonomisk kostbare. Det handler om bevissthet og kunnskap når man bestiller og utvikler. Det er flott dere hever fanen høyt og jeg regner med at dere gjør ytterligere forbedringer de nærmeste ukene for å vise at det gjenspeiler seg i praktisk handling.

   Godt valg!

   Svar
 3. Tilbaketråkk: Store ord og lite handling « Fredrik E. Nilsens Blogg

 4. Tilbaketråkk: Noen skylder meg penger | zhayena.net

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s