Kategoriarkiv: Skole

En for alle – alle for en. Nesten.

«En for alle, alle for en» er ny kampanje fra UNICEF. Kampanjen er rettet mot lærere og elever og skal være «et digitalt verktøy som bidrar til å skape innhold i den eksisterende fadderordningen og øke elevenes sosiale kompetanse». Den skal «inspirere elevene til å være deltakende, omsorgsfulle og støttende ovenfor medelever» som et ledd i forebyggende arbeid mot mobbing.

Dette er vel og bra. Fadderordningen i skolen har mye godt for seg og det vil alltid være nyttig med verktøy som får den til å fungere bedre. Problemet er at UNICEF har glemt at det finnes noen tusen funksjonshemmede elever og foresatte her i landet. Kampanjesidene er utformet på en slik måte at mange av disse ikke får tilgang til dem og dermed nok en gang blir utestengt fra aktiviteter som alle andre kan delta i. Kampanjen kan dermed, ironisk nok, bidra til det motsatte av det intensjonen er. De funksjonshemmede blir de som må ha hjelp, ikke de som kan delta ut fra egne premisser og forutsetninger.

Problemene er de vanlige:

  • Bruk av utilgjengelige Flash-løsninger
  • Tekst er lagret som grafikk og ikke tilgjengelig for støtteverktøy
  • Feil bruk av frames
  • Ikke teksting av video
  • Navigasjon vanskelig uten mus, elementer plukkes ikke opp ved tastaturnavigasjon
  • Dårlig eller manglende alt-tekst for bilder og objekter

UNICEF ble varslet om problemene for over en uke siden men foreløpig er det ikke noen tegn til bedring. Jeg har ved flere anledninger etterlyst når det vil bli fikset men så langt uten konkret svar.

Det er alltid ille når noen barn blir unødvendig utestengt fra arenaer hvor alle andre kan delta. Det er ekstra ille når det skjer i regi av organisasjoner som bør vite bedre og hvor formålet er å forebygge mobbing og utestenging.

Reklamer

Læreryrket – ikke for funksjonshemmede

Kunnskapsdepartementet setter i disse dager i gang kampanjen «Har du det i deg» for å lokke flere til læreryrket. Det er jo et prisverdig tiltak. Vi behøver flere lærere, og vi behøver flere gode lærere.

Da jeg gikk inn på forsiden til kampanjen ble jeg først glad. Den er ryddig strukturert, oversiktlig og tilfredsstiller de fleste kriterier når det gjelder tilgjengelighet for alle brukere. Men da jeg begynte å navigere på de ulike undersidene viste det seg at det ikke var så bra som det så ut til i første omgang.

Her er problemene:

  • Manglende teksting av video for døve og hørselshemmede
  • Utilgjengelig Flash-løsning (kun mulig å navigere med mus, ikke tilgjengelig for skjermleser, ikke tekstet video)
  • Utilgjengelig video-løsning (kun mulig å navigere med mus, ikke tilgjengelig for skjermleser)

Moralen er: Ikke bli lærer om du er funksjonshemmet. Vi kan jo ikke risikere å få lærere som faktisk vet noe om hvordan det er å møte praktiske og sosiale utfordringer hver eneste dag hele livet.

Konkurranseskolen fra en annen vinkel

De siste dagene har det vært en bred diskusjon blant politikere og bloggere angående bruk av ”medaljer” eller andre former for belønning i skolen. Utgangspunktet var forslaget fra høyres Ine Marie Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen som ble gjengitt i ulike former i mediene søndag 27. juli:

– Høyre vil ha mer konkurranse mellom elevene

– Vil gi gullmedalje til de beste 1.-klassingene

Røe Isaksen presiserte deretter hva han egentlig mente i sin egen blogg:

1. Flere kunnskapskonkurranser mellom klasser og skoler. Etter modell fra for eksempel KappAbel.
2. Ferdighetsknapper etter mønster fra idrettsmerkene eller svømmeknappen. Som “gangesertifikatet” i Oslo. Altså en symbolsk påskjønnelse for å oppnå læringsmål.

Jeg har kun referert de to første punktene da det er det som har fått størst oppmerksomhet og som har mest med spørsmålet om ”medaljer” og belønning å gjøre.

Det er åpenbart en stor nyanseforskjell mellom det Aftenposten og Dagbladet melder og det Røe Isaksen senere presiserer. Det handler vel (som vanlig) delvis om journalistenes ønske om oppslag og delvis om politikeres behov for å justere sine uttalelser når de ser reaksjonene som kommer.

Les videre