Stikkordarkiv: valg

SV bryter alle løfter

Som ventet er det flere partier som nå lanserer ulike kampanjer i forbindelse med valget. SV er neste parti ut med «SV Norge rundt«. Akkurat som Arbeiderpartiets kampanje er også denne laget 100% i utilgjengelig Flash, og den har akkurat de samme problemene:

 • Tekst er ikke tilgjengelig for skjermleser
 • Elementer mangler alt-tekst
 • Navigasjon uten mus er umulig
 • Ingen mulighet til å endre skriftstørrelse (bruker ikke standard løsninger)
 • Ingen mulighet til å endre kontraster og farger
 • Video er ikke tekstet for døve og hørselshemmede
 • Bakgrunnslyd som ikke kan slås av

I tillegg kreves det Facebook-innlogging for å utføre noe som helst i kampanjen.

Audun Lysbakken er en av deltakerne i kampanjen. Han er også statsråd i Barne-, Likestillings- og Integreringsdepartementet og dermed ansvarlig for Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som han selv er med å bryte.

SV er kanskje det partiet som er tydeligst når de snakker om at vi må få slutt på diskriminering og at vi må gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Derfor er det utrolig trist å se at de svikter totalt nok en gang når det kommer til stykket. De lovet skjerping i 2009 og nå ser vi igjen at de løftene ikke er verd noen ting som helst.

Stryk til Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken og resten av SV.

Reklamer

Valgkamp og brutte løfter

Det er nå ganske nøyaktig to år siden jeg begynte å skrive om tilgjengelighet for funksjonshemmede her. Anledningen var de politiske partienes nettsider i forbindelse med valget, hvor det viste seg at ingen av dem fulgte opp de lovene de selv hadde vært med å vedta. Alle partier lovet bot og bedring men det ser ikke ut til at det var noen grunn til å stole på det (surprise).

Nå har for eksempel Arbeiderpartiet lansert kampanjen Til deg hvor du kan registrere deg for å få besøk av selveste Jens Stoltenberg. Problemet er at kampanjesiden er laget 100% i utilgjengelig Flash. Kampanjesiden er laget av Apt som har lang tradisjon for å lage løsninger som ikke er tilgjengelige for alle.

Problemene med denne kampanjen er de vanlige med slike Flash-baserte løsninger:

 • Tekst er ikke tilgjengelig for skjermleser
 • Elementer mangler alt-tekst
 • Navigasjon uten mus er vanskelig (ser ikke hva som har fokus)
 • Ingen mulighet til å endre skriftstørrelse (bruker ikke standard løsninger)
 • Ingen mulighet til å endre kontraster og farger
 • Video er ikke tekstet for døve og hørselshemmede

Konklusjon:

Denne kampanjen står til stryk, både for Arbeiderpartiet og Apt.

Store ord og lite handling

Det viktigste for meg når jeg vurderer de ulike politiske partiene er å se på hva de faktisk gjør og ikke på hva de sier de skal gjøre, eller hva de ønsker å gjøre. I valgkampen er det dessverre alt for mye prat om gode ønsker, god vilje, gode intensjoner og liten prat om konkrete og faktiske handlinger og løsninger. Det har blitt svært tydelig i det arbeidet jeg har gjort for å få til endringer på partienes nettsider slik at de er tilgjengelige for alle.

Den siste tiden har jeg konsentrert meg om teksting av valgvideoer som partiene legger ut på nettet, slik at de skal være tilgjengelige for døve, hørselshemmede og andre som kan ha nytte av teksting. Denne saken har fått oppmerksomhet både på nettsidene til Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Etter at jeg tok det opp  for godt over to uker siden har Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet satt i gang med teksting av sine videoer. De har satt av litt tid og ressurser og gjort en hederlig innsats på kort tid, selv om ikke alle det er langt igjen før de tre partiene har fått på plass alt. Men hva med de andre?

Les videre

Avstemming – hva mener leserne?

Det er svært populært med ulike avstemminger i disse valgtider. Alle nettmedier er fyllt opp med avstemminger hvor leserne oppfordres til å svare om de er enige eller uenige i forskjellige påstander som politikerne kommer med. Jeg bestemte meg derfor for å lage en egen liten avstemming her for å finne ut hvilke politiske påstander leserne er enige i og hvilke de er uenige i.

I lys av siste ukers postinger her om tilgjengelighet på partienes nettsider har jeg valgt å lage den litt annerledes enn det du kanskje er vant til. Det er dessverre litt for dyrt og vanskelig å gjøre avstemmingen tilgjengelig for alle så jeg har bare hatt tid og ressurser til å lage to varianter av spørsmålene. Noen synes kanskje det er vanskelig å finne riktig svaralternativ men hvis du lurer på noe kan du jo bare få noen du kjenner til å hjelpe deg, eller du kan ta sjansen på at du velger riktig.

Ok, nok prat: Over til avstemmingen!

Les videre

Valgvideoer med teksting – partiene er i gang

For en uke siden utfordret jeg alle partiene til å begynne å tekste sine videoer slik at de er tilgjengelige for døve, hørselshemmede og andre som har nytte av teksting (for eksempel fremmedspråklige). Tidligere har unnskyldningen vært at det er for dyrt og tar for mye tid men etter at jeg publiserte denne posten fikk flere partier øynene opp. Mange partier har spurt om konkrete tips til programmer som kan brukes og hvordan det kan gjøres, og både Høyre og Venstre har satt i gang med tekstingen av flere videoer:

 

 

 

Arbeiderpartiet har så langt tekstet en video:

 

 

Dette viser at det er nødvendig å si fra til partiene og politikerne, men når de får gode forklaringer og gode løsninger reagerer de. Det er mye som gjenstår for at all informasjon fra partiene er tilgjengelig for alle, men jeg vil gi fortjent skryt til Høyre og Venstre for at de har gjort et skikkelig arbeid og vært positive og konstruktive i sine tilbakemeldinger. Arbeiderpartiet er også i gang og det blir spennende å følge med dem videre.

Så langt har jeg ikke funnet andre partiers videoer med teksting men jeg tar gjerne i mot tips om leserne kjenner til noen. Legg press på ditt parti du også. Det bør være flaut å ikke gjøre valgkampen tilgjenglig for alle.

Likestillingsombudet ber partiene skjerpe seg

Etter tips fra meg har Likestillingsombudet uttalt seg om problemene med partienes utilgjengelige nettsider. Saken kjøres på topp på deres nettsider denne uken og ombudet uttaler blant annet:

Mange føler seg diskriminert når dei ikkje får tilgang til informasjon om standpunkta til dei politiske partia i valkampen. (…) Det er eit demokratisk problem at ikkje alle har likeverdig tilgang til samfunnsdebatten og kunnskap om kva partia står for, noko som er nødvendig for eit godt val for alle.

Ombudet forventer også at partiene skjerper seg og gjør det de kan for å forbedre sine nettsider. Da gjenstår det å se om partiene tar til seg henstillingene fra Likestillingsombudet.

– Nesten alle må ut av sofaen

Arbeiderpartiet lanserer stadig kampanjevideoer på internett som en del av valgkampsatsingen. Det er både generelle kampanjer for partiet og kampanjer for enkeltkandidater. I går lanserte de nok en video med tittelen «Alle må ut av sofaen» og den omtaler partiets husbesøk hvor medlemmer går og banker på dørene for å motivere folk til å stemme.

Som vanlig har ikke Arbeiderpartiet tatt seg bryet med å tekste videoene de laster opp. Jeg har derfor tatt meg friheten å gjøre det selv, slik at videoen er tilgjengelig også for døve og hørselshemmede:

Hvis ikke tekstingen vises, pek på knappen nederste i høyre hjørne av videoen og velg «Turn on captions».

Dette er ikke spesielt for Arbeiderpartiet. Det er faktisk felles for samtlige partier! Felles er også unnskyldningene:

 • Det er for dyrt
 • Det er for vanskelig
 • Vi tenkte ikke på det

Det tok meg nøyaktig 20 minutter å legge på tekst til denne videoen. Jeg har aldri gjort det før, jeg brukte et gratis program jeg lastet ned fra nettet på 20 sekunder og Youtube gjorde resten av jobben. Nå vet dere hvor billig og enkelt det er, og dere er også fullstendig klar over hvorfor dette er viktig for så mange. Unnskyldningene deres holder ikke mål!

I et svar til et tidligere innlegg skrev Arbeiderpartiet følgende:

Vi har ikke tatt nok hensyn til tilgjengelighet i arbeidet med nettsidene, men går nå systematisk og grundig til verks for å bli bedre på tilgjengelighet etter Helsedirektoratets anbefalinger.

Nei, det gjør dere sannelig ikke. Dere sier dere gjør noe, akkurat som de andre partiene, men dere gjør ikke det dere sier. Det hjelper ikke å «tenke på det» eller «ha fokus på det» eller «være opptatt av det». Det eneste som hjelper er å gjøre det. Sett i gang!