Stikkordarkiv: valg

Statsråd Peer

For de som er opptatt av tilgjengelighet og UU på nett er det nok å ta av i disse valgtider. Dagens tema er Kommunal- og regionaldepartementets kampanjeside i forbindelse med valget: www.stemmingsrapport.no. Kampanjesiden ble lansert for en uke siden og ble blant annet omtalt i Dagsrevyen.

I tråd med gjeldende kutyme for sider med video og annet rikt innhold er dette nettstedet laget i Adobe Flash. Det er ikke noe prinsippielt galt i å bruke Flash etter min mening. Det inneholder mange muligheter hvor det foreløpig ikke finnes andre enkle og utbredte alternativer (Silverlight ligger for eksempel for langt etter på Linux foreløpig). Flash inneholder også muligheter for å lage fullt ut tilgjengelig innhold. Problemet er at de mulighetene ikke benyttes i stor nok grad. Om det skyldes slurv eller manglende bevissthet og kunnskap skal jeg ikke si noe om i denne omgang (har en mistanke om at det et litt av begge deler).

De som står bak stemmingsrapport.no har åpenbart gjort noe for å sikre tilgjengelighet. Blant annet er det lagt opp til mulighet for teksting av videoene for hørselshemmede, noe som er et savn på alle andre valgrelaterte nettsteder jeg har undersøkt. Samtidig svikter de på noen andre områder:

Les videre

Reklamer

Partiene svarer om tilgjengelighet på nett

I forrige uke undersøkte jeg de ulike partienes nettsider i forbindelse med valget og konkluderte med at de i stor grad var lite tilgjengelige for funksjonshemmede. Nå har jeg hentet inn svar og reaksjoner fra alle partiene og det de sier er omtrent som forventet:

  • Det er for dyrt
  • Det er for vanskelig
  • Det tar for mye tid
  • Det hadde vi ikke tenkt på og det skal vi huske på til neste gang

I tillegg kommer de typiske politikersvarene med alle deres gode ønsker og intensjoner. Her er virkeligheten:

  • Nei, det er ikke for dyrt. Det er ikke mye dyrere å lage tilgjengelige løsninger. Det er dyrt å reparere utilgjengelige løsninger etterpå.
  • Nei, det er ikke for vanskelig. Teknologien er der, standarder er der, testverktøy er der. Det krever at man er bevisst når man bestiller og har kunnskap når man utvikler.
  • Nei, det tar ikke for mye tid. Det tar litt ekstra tid når man tester fordi man må involvere brukere med ulike funksjonshemminger men med god planlegging og bevissthet er dette stort sett uproblematisk.

Det største problemet er at man ikke er bevisst når man bestiller og ikke stiller krav til de som skal utarbeide og levere løsningen. Ikke så sjelden handler det også om ren slurv fra leverandørens side. Dette er akkurat som med tilgjengelighet i samfunnet forøvrig: Det blir dyrt, vanskelig og tidkrevende når man må rive gamle løsninger og bygge på nytt. Det er ikke dyrt, vanskelig eller tidkrevende om man tenker tilgjengelighet fra første stund, stiller krav og har kunnskap.

Dessuten: Det er partienes egne representanter på stortinget som har vedtatt den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Da bør partiene deres følge opp dette i praksis. De bør vite hva loven krever og de bør være blant de første til å oppfylle lovens krav, selv om den aktuelle paragrafen (§ 11) ikke trår i kraft før 2011.

Les videre

Valgflesk for de utvalgte

NB. Oppdatert 9. august. Se slutten av innlegget.

I disse dager rulles partienes valgkampmaskineri i gang for alvor. Nettet har blitt en viktig kampanjekanal for partiene og de bruker stadig mer oppfinnsomme løsninger for å nå fram til velgerne. Det er flere gode ideer og særlig venstresiden har prøvd ut spennende løsninger med interaktivitet for velgerne, som for eksempel «Opp av sofaen» fra SV og «Viktig for deg» fra Arbeiderpartiet. Flere av de andre partiene har også lansert egne sider og domener med innhold kun rettet mot valget.

I går tok jeg for meg SV sin «Opp av sofaen»-kampanje her i bloggen. Det viser seg at den er ubrukelig for alle synshemmede, hørselshemmede og de som ikke kan navigere enkelt på web-en med mus eller liknende verktøy. For rettferdighetens skyld tok jeg en tur innom de andre partienes nettsider og kampanjer også og det jeg så var svært nedslående. Ingen av partiene har nettsider som er universelt utformet slik at de kan nås av alle, uansett funksjonsnedsettelser! Det er tilløp til enkelte gode forsøk (Senterpartiet har mulighet for valg av ulike fargekontraster, FrP og SV med for lydavspilling som jeg ikke har fått til å fungere, KrF med mulighet for valg av ulike skriftstørrelser) men totalt sett er signalet at hvis du er funksjonshemmet på noen av disse områdene er du ikke viktig nok til at partiene vil gjøre nettsidene sine og budskapet sitt tilgjengelig for deg. Vi snakker om flere hundre tusen velgere her og jeg skjønner ikke helt at partiene tør gjøre en så dårlig jobb med dette.

Les videre

Opp av sofaen – de som kan…

SV har i dag lansert sin store valgkampsatsing på nett med siden Opp av sofaen. Leserne inviteres til å sette sammen en tale som fremføres av Kristin Halvorsen på video, og sende den til noen man mener bør «komme seg opp av sofaen». Idéen er absolutt god og bruken av interaktivitet er et smart trekk. Men dessverre svikter det hele på noen helt vesentlige områder.

Vi skal ikke henge oss opp i navnet «Opp av sofaen» som kanskje kan oppfattes noe hånlig ved første øyekast, på linje med Bjarne Håkon Hanssen utspill om at sosialklienter skal «stå opp om morran«. Vi skal heller ikke bruke alt for mye krefter på å irritere oss over at Kristin Halvorsen ikke har fått alt for mange gode råd om hvordan hun bør bruke armene for å ha et litt mer imøtekommende kroppsspråk. Til slutt skal vi også overse at det er litt irriterende at hun fortsetter å gå i bakgrunnen mens man ser på selve talen i forgrunnen, samt at hele bakgrunnsvideoen blir borte av og til.

Les videre